Dưa leo và khổ qua phát triển tươi tốt trong tình hình thời tiết nắng nóng nhờ Phân bón Kim Phú NôngArticle thumbnail

Dưa leo và khổ qua phát triển tươi tốt trong tình hình thời tiết nắng nóng nhờ Phân bón Kim Phú Nông

30/04/2024
00:00
Giao lưu anh Toàn trồng lúa và làm rẫy sử dụng bộ sản phẩm Kim Phú Nông giúp tiết kiệm chi phí, phân thuốc hóa học giảm rất nhiều nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, năng suất vượt trội

Giao lưu anh Toàn trồng lúa và làm rẫy sử dụng bộ sản phẩm Kim Phú Nông giúp tiết kiệm chi phí, phân thuốc hóa học giảm rất nhiều nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, năng suất vượt trội

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100