Flamenco – Di sản âm nhạc của thế giớiArticle thumbnail

Flamenco – Di sản âm nhạc của thế giới

29/11/2023
00:00
Flamenco – Di sản âm nhạc của thế giới

1. Chất nhạc truyền thống Tây Ban Nha 2. Các phong cách Flamenco và các ảnh hưởng