Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 4, năm 2025Article thumbnail

Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 4, năm 2025

04/04/2024
18:00
Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 4, năm 2025

Đây là giải thưởng được tổ chức 2 năm/lần nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo ở nhiều lĩnh vực

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100