default-thumb-voh-radio-podcast

Giới thiệu các sáng tác của nhạc sĩ Hội âm nhạc TP

Giới thiệu 2 bài hát mới về vùng đề tài tinh thần võ thuật, rèn luyện thể lực và lòng can đảm, yêu nước của nhạc sĩ nữ Trần Thanh Nga đến từ chi hội 4 Hội âm nhạc TP.21:00 GMT+7, Thứ Hai, 15/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ