Hai lô sản phẩm rửa mặt và chăm sóc da bị thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốcArticle thumbnail

Hai lô sản phẩm rửa mặt và chăm sóc da bị thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc

26/02/2024
06:15
Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi hai lô mỹ phẩm do công thức không đúng như hồ sơ công bố.

Bản tin tổng hợp cập nhật những chuyển động thời sự trong nước và quốc tế - liên quan tới lĩnh vực kinh tế và xã hội. Bản tin có ứng dụng công nghệ AI giọng nói.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100