default-thumb-voh-radio-podcast

Khám phá hashtag "lợi dụng TikTok để lừa đảo"

Tính năng mua bán trao đổi hàng hóa trên TikTok được các nhà sáng tạo nội dung sử dụng để kinh doanh các mặt hàng trên chính giao diện của tài khoản đó. Thế nhưng một số người đang lợi dụng nó để thực hiện trục lợi bất chính08:00 GMT+7, Thứ Ba, 26/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
000Chia sẻ