Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất bền vững ở TP.HCMArticle thumbnail

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất bền vững ở TP.HCM

20/04/2024
09:54
Ông Lê Minh Trung – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thành phố

Ông Lê Minh Trung – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thành phố cho biết về một số chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất bền vững.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100