default-thumb-voh-radio-podcast

Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023

Với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp –Văn hóa – Sáng tạo”, Hội Báo toàn quốc 2023 đã chính thức khai mạc vào sáng nay tại Hà Nội17:00 GMT+7, Thứ Sáu, 17/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
9500Chia sẻ