default-thumb-voh-radio-podcast

Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp trong các KCX-KCN

chương trình kết nối Ngân hàng với các doanh nghiệp trong KCX-KCN trên địa bàn TP.HCM với mục tiêu là đồng hành cùng doanh nghiệp, tìm kiếm các giải pháp tài chính hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Khu chế xuất-công nghiệp TP .06:00 GMT+7, Thứ Hai, 25/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
000Chia sẻ