Hoạt động của người nước ngoài tại TP.HCMArticle thumbnail

Hoạt động của người nước ngoài tại TP.HCM

19/03/2024
16:25
Hoạt động của người nước ngoài tại TP.HCM

Nhiều người nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc ở TP.HCM không chỉ nói thành thạo tiếng Việt mà đã hòa nhập vào cuộc sống tại đây. Với họ TP.HCM giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim mình..

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100