Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Giao lưu đồng sáng lập và GĐ kinh doanh AirCity - Lê Xuân Vũ Article thumbnail

Giao lưu đồng sáng lập và GĐ kinh doanh AirCity - Lê Xuân Vũ

21/04/2024
16:44
Ông Brian Le chủ nhiệm dự án Vườn Ươm TIS - TIS incubator và cuộc thi The Student Innovator

Lê Xuân Vũ khởi nghiệp thành công từ AirCity ứng dụng các công nghệ tiên tiến như IoT, AI và quy trình tự động

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100