Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia đạt nhiều kết quả quan trọngArticle thumbnail

Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia đạt nhiều kết quả quan trọng

28/03/2024
05:00
Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia đạt nhiều kết quả quan trọng

Các nước ấn tượng với những số 3 mà Thủ tướng Việt Nam đề xuất. Đó là ba đột phá, ba tăng cường và ba cùng cho quan hệ ASEAN-Australia thời gian tới.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100