default-thumb-voh-radio-podcast

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy11:00 GMT+7, Thứ Hai, 12/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
4000Chia sẻ