Hơn 1 triệu người nhận tiền chi trả an sinh qua tài khoảnArticle thumbnail

Hơn 1 triệu người nhận tiền chi trả an sinh qua tài khoản

15/04/2024
00:00
Hơn 1 triệu người nhận tiền chi trả an sinh qua tài khoản

Tin tức từ báo cáo của Tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, việc thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng lên trong nhiều lĩnh vực.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100