Hợp đồng miệng trong giao dịch tài sảnArticle thumbnail

Hợp đồng miệng trong giao dịch tài sản

10/04/2024
00:00
Khách mời: Tiến sĩ Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, Trưởng Ban Phổ biến giáo dục pháp luật Hội Luật gi

Khách mời: Tiến sĩ Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, Trưởng Ban Phổ biến giáo dục pháp luật Hội Luật gia TP.HCM

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100