default-thumb-voh-radio-podcast

Hợp tác chiến lược giữa VNPAY và Saigon Co.op.

Sự hợp tác giữa Fintech trong lĩnh vực thanh toán số VNPAY và chuỗi bán lẻ Việt Nam Saigon Co.op tạo bước chuyển đổi tích cực trong việc làm mới, hoàn thiện trải nghiệm cho người tiêu dùng trong thời đại công nghệ số.13:30 GMT+7, Thứ Bảy, 03/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
12602Chia sẻ