Hướng đi mới cho quả gấc trong ngành làm đẹpArticle thumbnail

Hướng đi mới cho quả gấc trong ngành làm đẹp

03/04/2024
00:00
Cô giáo Nguyễn Thị Pha Phăng, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) chế biến tinh dầu gấc làm son môi

Cô giáo Nguyễn Thị Pha Phăng, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) chế biến tinh dầu gấc làm son môi

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100