Huyết khối tĩnh mạch - Vì đâu?Article thumbnail

Huyết khối tĩnh mạch - Vì đâu?

29/03/2024
12:00
Huyết khối tĩnh mạch có phải là yếu tố nguy cơ của đột quỵ không?

- Huyết khối là một cục máu đông được hình thành trong lòng mạch máu. Vì sao có tình trạng này? - Huyết khối tĩnh mạch thường xảy ra ở tĩnh mạch sâu. Các yếu tố nguy cơ gây ra huyết khối tĩnh mạch sâu? ...

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100