default-thumb-voh-radio-podcast

Khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân TPHCM khóa X

Đối với 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội TPHCM có 14/19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 202217:00 GMT+7, Thứ Tư, 07/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ