Khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân TPHCM khóa X Article thumbnail

Khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân TPHCM khóa X

07/12/2022
05:35
Khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân TPHCM khóa X

Đối với 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội TPHCM có 14/19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2022

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100