Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Khai mạc Tuần lễ Trái cây "Trên bến dưới thuyền" ở Bến Bình Đông, quận 8Article thumbnail

Khai mạc Tuần lễ Trái cây "Trên bến dưới thuyền" ở Bến Bình Đông, quận 8

05/06/2024
01:11
Khai mạc Tuần lễ Trái cây "Trên bến dưới thuyền ở Bến Bình Đông, quận 8
08:34
Caravan “Nối vòng tay lớn” - Kỷ niệm 35 năm tái lập 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa
16:14
Bản tin Chuyển động đô thị
26:16
Hiệu quả bước đầu của Dự án “Chia sẻ và gìn giữ Di sản Việt Nam”

Tuần lễ Trái cây "Trên bến dưới thuyền" tại bến Bình Đông, quận 8 diễn ra từ ngày 4-10/6 gắn với Lễ hội Sông nước TPHCM lần 2-2024, mang đến cho du khách và người dân TP những loại trái cây đặc sản khắp các vùng miền cả nước...

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100