default-thumb-voh-radio-podcast

Hòa giải thương mại trong tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Luật sư Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam nói về hòa giải thương mại trong tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, một phương thức giải quyết tranh chấp đem lại hiệu quả tốt hơn cho các bên15:05 GMT+7, Thứ Sáu, 14/4/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
12800Chia sẻ