Khát nhân lực ở ngành IT và phần mềmArticle thumbnail

Khát nhân lực ở ngành IT và phần mềm

30/03/2024
05:00
Khát nhân lực ở ngành IT và phần mềm

Hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin trong tương lai và cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin với chủ đề “Đón đầu xu hướng – Vững bước tương lai”.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100