default-thumb-voh-radio-podcast

Thầy thuốc Lê Viết Hòa và hành trình kiếm thơ trong thiền

“Kiếm thơ trong thiền” là tập sách thứ 9 và là tập thơ thứ 4 của nhà thơ, thầy thuốc Đông y Lê Viết Hòa sau các tập thơ: “Dạ khúc cội nguồn”, “Gieo mùa lục bát”, “Chảy qua đời tôi”.19:30 GMT+7, Thứ Hai, 24/4/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
60414Chia sẻ