Khi điện ảnh Việt Nam khai thác về “chuyện ấy” của giới trẻ - kỳ 1Article thumbnail

Khi điện ảnh Việt Nam khai thác về “chuyện ấy” của giới trẻ - kỳ 1

31/03/2024
28:26
Khi điện ảnh Việt Nam khai thác về “chuyện ấy” của giới trẻ

Nội dung chính: Trò chuyện cùng nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh & đạo diễn: Tùng Leo, Michael Thái & Hoàng Anh Duy về chủ đề “sex” trong tác B4S – kỳ 1. Một vòng rạp phim: GODZILLA X KONG: ĐẾ CHẾ MỚI và QUỶ THUẬT Tin tức cập nhật

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100