Khi Nguyễn Vũ Quỳnh “ru lại lời quê”Article thumbnail

Khi Nguyễn Vũ Quỳnh “ru lại lời quê”

18/12/2023
01:02
Cánh đồng mẹ tôi II Nguyễn Vũ Quỳnh
06:30
Ru lại lời quê II Nguyễn Vũ Quỳnh II Nhật Quỳnh
18:11
Tiếng thơ trên đèo Phu La Nhích II Nguyễn Vũ Quỳnh II Hoàng Đức Tâm
26:59
Thương miền quê xa II Nguyễn Vũ Quỳnh II Nhật Quỳnh

“Ru lại lời quê” là tập thơ mới nhất của Thiếu tá quân đội, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh sau năm tập thơ: Khúc hát xa quê, Ru lời yêu em, Đối thoại với thời gian, Chép lên khoảng trời, Chạm vào nỗi nhớ...

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100