Khó tìm được công nhân đã qua đào tạoArticle thumbnail

Khó tìm được công nhân đã qua đào tạo

16/03/2024
00:00
Khó tìm được công nhân đã qua đào tạo

Sẽ có ngân hàng dữ liệu về người lao động? Doanh nghiệp gỗ kiếm đơn hàng

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100