Kích cầu du lịch, nhiều  chương trình giảm giá hấp dẫnArticle thumbnail

Kích cầu du lịch, nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn

04/04/2024
00:00
Theo dự kiến sẽ có 36 chương trình du lịch và hơn 200.000 voucher dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm,

Theo dự kiến sẽ có 36 chương trình du lịch và hơn 200.000 voucher dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, chăm sóc sức khỏe giảm từ 10 - 60%

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100