Kim Phú Nông - Bạn của nhà nông ngày 12/03/2024Article thumbnail

Kim Phú Nông - Bạn của nhà nông ngày 12/03/2024

12/03/2024
00:00
Giao lưu với Anh 7 về hiệu quả của bộ sản phẩm Kim Phú Nông cho cây lúa trên vùng đất Củ Chi là đất

Giao lưu với Anh 7 về hiệu quả của bộ sản phẩm Kim Phú Nông cho cây lúa trên vùng đất Củ Chi là đất khô, kém màu mỡ hơn so với đất ở ĐBSCL nhưng lúa vẫn phát triển tốt

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100