Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
tin kinh tế đầu ngày 21-10-2022Article thumbnail

tin kinh tế đầu ngày 21-10-2022

21/10/2022
00:00
Nội dung 0

+ Ngân hàng Nhà nước tăng biên độ tỷ giá lên 5% + Gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp kiều bào, tạo sức mạnh cho nội lực kinh tế phát triển + TP HCM thiếu quỹ đất lớn để thu hút đầu tư

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100