Lá thư gửi người lạ… sớm quenArticle thumbnail

Lá thư gửi người lạ… sớm quen

05/12/2023
00:01
Lá thư gửi người lạ… sớm quen

Người ta vẫn thường nói rằng nếu có duyên, những người yêu nhau ắt sẽ tìm thấy nhau trên đường đời tấp nập hoặc nếu ông Trời đã định là của nhau, thì chắc chắn sẽ thành đôi.