Làm thế nào để nhân viên IT được nhà tuyển dụng săn đón?Article thumbnail

Làm thế nào để nhân viên IT được nhà tuyển dụng săn đón?

20/11/2023
02:00
Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của các công ty IT lớn trên thế giới và trong khu vực

Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của các công ty IT lớn trên thế giới và trong khu vực, dẫn đến sự gia tăng của hoạt động tuyển dụng và xây dựng đội ngũ kỹ sư phát triển sản phẩm và dịch vụ.