Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, vị thế Việt Nam với tiềm lực, tầm vóc và uy tín mớiArticle thumbnail

Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, vị thế Việt Nam với tiềm lực, tầm vóc và uy tín mới

01/02/2024
05:00
Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, vị thế Việt Nam với tiềm lực, tầm vóc và uy tín mới

Diễn đàn kinh tế Thế giới 2024 có quy mô lớn nhất từ sau đại dịch COVID-19, có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế nhất từ trước đến nay.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100