Lúa tốt, nặng hạt, đạt năng suất cao nhờ Phân bón Kim Phú NôngArticle thumbnail

Lúa tốt, nặng hạt, đạt năng suất cao nhờ Phân bón Kim Phú Nông

26/03/2024
00:00
Giao lưu với chú Út Quyền - ở ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM đã sử dụng liên

Giao lưu với chú Út Quyền - ở ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM đã sử dụng liên tiếp 4 vụ lúa đều trúng mùa.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100