default-thumb-voh-radio-podcast

“Mặt nạ hương” Nguyễn Thánh Ngã

“Mặt nạ hương” là tập thơ mới nhất của nhà thơ gốc Quảng Ngãi Nguyễn Thánh Ngã sau 7 tập thơ: Nhớ xanh, Nhìn từ đôi mắt khác, Thượng nguồn ngạc nhiên, Gõ, Thơ Haiku Nguyễn Thánh Ngã, Gã thi sĩ hoang, Trở về lục bát ta thôi.19:30 GMT+7, Thứ Hai, 14/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
300Chia sẻ