Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam-Trung QuốcArticle thumbnail

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam-Trung Quốc

11/04/2024
05:00
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Hai bên ra “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100