Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ doanh nghiệpArticle thumbnail

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ doanh nghiệp

17/01/2024
10:11
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ doanh nghiệp

Mặt trận và chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã đồng loạt triển khai các hoạt động đẩy mạnh việc phân loại rác tại nguồn, triển khai chính sách hỗ trợ cho vay chuyển đổi công nghệ hoặc đầu tư công nghệ tái chế mới.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100