Ngành khoa học và công nghệ nỗ lực vận động để đáp ứng nhiệm vụ đòn bẩy, thúc đẩy kinh tế Article thumbnail

Ngành khoa học và công nghệ nỗ lực vận động để đáp ứng nhiệm vụ đòn bẩy, thúc đẩy kinh tế

11/03/2024
00:01
Ngành khoa học và công nghệ nỗ lực vận động để đáp ứng nhiệm vụ đòn bẩy, thúc đẩy kinh tế

Thành ủy TPHCM phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức Hội nghị kí kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học - Công nghệ và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100