Ngày hội Sống xanh TP.HCM: Đẩy mạnh thu gom, tái chế chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoànArticle thumbnail

Ngày hội Sống xanh TP.HCM: Đẩy mạnh thu gom, tái chế chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn

11/06/2024
00:00
Ngày hội Sống xanh TP.HCM: Đẩy mạnh thu gom, tái chế chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết cùng với những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, TP.HCM phải đối mặt với nhiều thách thức về suy thoái môi trường

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100