default-thumb-voh-radio-podcast

Ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 8, HDND Thành phố

Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi chỉ đạo các sở ngành, quận huyện và thành phố Thủ Đức phải nỗ lực nhiều hơn17:00 GMT+7, Thứ Sáu, 09/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ