Nghề nghiệp, con đường học tập và các nguồn hỗ trợ học viên khuyết tật Article thumbnail

Nghề nghiệp, con đường học tập và các nguồn hỗ trợ học viên khuyết tật

15/04/2024
30:00
talkshow Nghề nghiệp, con đường học tập và các nguồn hỗ trợ học viên khuyết tật

Hiện nay Người khuyết tật (NKT) đã và đang đối mặt với nhiều rào cản trong việc tiếp cận giáo dục nghề nghiệp. Họ không biết chọn lọc thông tin như thế nào cho chính xác. Vậy cần sự hỗ trợ thông tin cho NKT như thế nào?

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100