Nghỉ 5 ngày liên tục trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5Article thumbnail

Nghỉ 5 ngày liên tục trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

09/04/2024
00:00
Nhiều bộ ngành đã nhất trí với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về số ngày nghỉ trong

Nhiều bộ ngành đã nhất trí với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về số ngày nghỉ trong dịp lễ này.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100