Người phụ nữ mang hạt muối quê hương Thiềng Liềng đi khởi nghiệpArticle thumbnail

Người phụ nữ mang hạt muối quê hương Thiềng Liềng đi khởi nghiệp

19 lượt nghe
13/11/2023
10:01
Hành trình khởi nghiệp từ hạt muối Thiềng Liềng

Lo cho nghề muối dần bị mai một, chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết - chủ cơ sở sản xuất muối Ngọc Long Thiềng Liềng đã nghĩ nhiều đến việc làm sao để có thêm đầu ra cho hạt muối, tạo thêm việc làm từ hạt muối.