Người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tếArticle thumbnail

Người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

29/02/2024
02:00
Người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Nhiều kiều bào đã thành công, thành danh trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực cho quốc gia sở tại, là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với thế giới,

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100