Nguyễn Quang Nhã  - Cây viết nổi bật mảng màu sắc hương sa Article thumbnail

Nguyễn Quang Nhã - Cây viết nổi bật mảng màu sắc hương sa

30/03/2024
02:00
Bạn biết gì về cải lương màu sắc hương sa - Nguyễn Quang Nhã sẽ chia sẻ thêm về câu chuyện này.

Nguyễn Quang Nhã - Một cây bút trẻ yêu nghề và tài năng, sớm khẳng định mình ở mảng màu sắc hương sa.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100