Nguyễn Quang Nhã  - Cây viết nổi bật mảng màu sắc hương sa  -  kỳ cuối Article thumbnail

Nguyễn Quang Nhã - Cây viết nổi bật mảng màu sắc hương sa - kỳ cuối

06/04/2024
01:00
Viết kịch bản cải lương cần hiểu biết nhiều thứ

Nguyễn Quang Nhã - Một cây bút trẻ yêu nghề và tài năng, sớm khẳng định mình ở mảng màu sắc hương sa.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100