default-thumb-voh-radio-podcast

Nhà giáo Lương Duy Cán tìm lại câu thơ ở tuổi 85

Là cây bút kỳ cựu và cá tính, có thơ đăng trên báo hơn 60 năm trước nhưng nhà thơ Hà Nhật - Lương Duy Cán lại ít in thơ mình. Ở tuổi 85, ông vừa cho ra mắt tập thơ thứ 2 ‘Gió Lào đi ra biển’19:30 GMT+7, Thứ Hai, 19/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
2100Chia sẻ