Nhà ở xã hộiArticle thumbnail

Nhà ở xã hội

26/02/2024
07:49
Nhà ở xã hội

Nỗ lực triển khai đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đang gặp khó khi nhiều địa phương chậm trễ triển khai, doanh nghiệp kêu khó tiếp cận vốn vay cũng như thủ tục quá phức tạp

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100