default-thumb-voh-radio-podcast

Nhìn nước dừa nhớ đến quê hương

Một người phụ nữ đưa được giá trị của nông sản việt của mình ra quốc tế, không những vậy chị còn nhiều lần tài trợ cho những hoạt động của Sát cánh cùng gia đình Việt mà chưa một lần cân đong đo đếm. 21:30 GMT+7, Thứ Hai, 29/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
12000Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Một người phụ nữ đưa được giá trị của nông sản việt của mình ra quốc tế, không những vậy chị còn nhiều lần tài trợ cho những hoạt động của Sát cánh cùng gia đình Việt mà chưa một lần cân đong đo đếm.