Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Nhớ quê mùa gió lạnhArticle thumbnail

Nhớ quê mùa gió lạnh

14/12/2022
00:00
Nhớ quê mùa gió lạnh
01:00:00
Nội tôi
01:30:00
Quà tặng âm nhạc

...Ôi chao ơi, cái mùa gió lạnh này sao làm con người ta nhớ quê đến thế! Ước bây giờ ở quê, ngồi bên cái bếp trấu, bế con mèo già, cùng mẹ đun cái nồi cám lợn, thế thôi…

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100