Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Những điểm nhấn từ chương trình “Phúc lợi đoàn viên” trên địa bàn quận 8Article thumbnail

Những điểm nhấn từ chương trình “Phúc lợi đoàn viên” trên địa bàn quận 8

12/05/2024
02:00
Những điểm nhấn từ chương trình “Phúc lợi đoàn viên” trên địa bàn quận 8

Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” là một trong những chủ trương lớn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, góp phần cải thiện điều kiện sống, mang đến phúc lợi tốt hơn, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100